Энхтайван


Десант


Алив мэндэл нэвтрэх талон
Ахынх нь гэрт нохдууд болон
Амьдралын үнэнч хамууд олон
Араг яснаас чинь бусдыг нь холгоно

Space Art
Archives

Pages

Followers